Skip to main content

2015

Riktig god jul og et godt nytt år!
Riktig god jul og et godt nytt år!

21 desember 2016
 • Pensjonsforum ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å invitere til nye møter med de meste aktuelle problemstillinger på pensjon også 2017!

Rettelse: Møter i Pensjonsforum 9. og 30. september - hold av datoer
Rettelse: Møter i Pensjonsforum 9. og 30. september - hold av datoer

15 august 2016
 • Vi starter opp høsten i Pensjonsforum med møter 9. og 30.september - tematikken i første møte vil være pensjonskasser, kapitalkrav og samfunnsøkonomiske virkninger. Det andre møte vil omhandle NOU 2016:12 Idell opprydding Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pesjonskostander. Hold av datoene allerede nå - invtasjoner kommer. 

Riktig god sommer!
Riktig god sommer!

07 juli 2016
 • Pensjonsforum ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer! Vi ser frem til å invitere til nye møter i Pensjonsforum til høsten.

Investment Returns: Defined Benefit vs. Defined Contribution Plans
Investment Returns: Defined Benefit vs. Defined Contribution Plans

14 januar 2016
 • Pension coverage in the private sector has shifted from defined benefit plans, where professionals make investment decisions, to 401(k) plans, where participants are responsible for their own investment strategy. The supposition is that individuals are not very good at investing their own money and face high fees. The question is whether this supposition is borne out by the facts. That is, are returns on defined contribution plans markedly lower than those on traditional defined benefit plans?

Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker
Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

14 januar 2016
 • Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning. Forskjellen er størst blant menn.

 Retirement funding: analysis of retirement income patterns
Retirement funding: analysis of retirement income patterns

11 januar 2016
 • From April 2015, as part of the Coalition Government’s ‘Freedom and Choice’ reforms, UK citizens aged 55 and over have been allowed to access money they have saved into their pension in whatever way they want.

Ny artikkel: Brede tjeneste- pensjonsordninger
Ny artikkel: Brede tjeneste- pensjonsordninger

08 januar 2016
 • «Brede ordninger» vil spille en sentral rolle i tariffoppgjørene i 2016. I denne artikkelen viser Jon M. Hippe og Sven Iver Steen hvordan dagens regelverk ikke er tilpasset en innføring av felles brede ordninger som omfatter flere foretak. De diskuterer endringsbehov og hvordan endringer kan gjennomføres i dagens regelverk. Artikkelen er publisert i Arbeidsrett 02/2015.

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon
Ny rapport om offentlig tjenestepensjon

18 desember 2015
 • Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjør i dag en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Rapporten er utarbeidet av en arbeids­gruppe.

Forsikringskonferanse 26. januar
Forsikringskonferanse 26. januar

17 desember 2015
 • Den norske Forsikringsforening arrangerer 26. januar sin årlige forsikringskonferanse i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17.

Pensjonsreformen er ikke over. Det er reformer igjen…
Pensjonsreformen er ikke over. Det er reformer igjen…

16 desember 2015
 • 1. januar 2015 ble enda en stor og viktig reform satt i kraft i Norge. Denne gang er det folketrygdens uførepensjon og er en viktig del av den store pensjonsreformen, som startet i 2004. Felles for hele reformen er at arbeid skal lønne seg.

Investment Returns: Defined Benefit vs. Defined Contribution Plans
Investment Returns: Defined Benefit vs. Defined Contribution Plans

16 desember 2015
 • Pension coverage in the private sector has shifted from defined benefit plans, where professionals make investment decisions, to 401(k) plans, where participants are responsible for their own investment strategy. The supposition is that individuals are not very good at investing their own money and face high fees. The question is whether this supposition is borne out by the facts. That is, are returns on defined contribution plans markedly lower than those on traditional defined benefit plans?

Goals to extend working life will be concretized in pensions in 2017
Goals to extend working life will be concretized in pensions in 2017

15 desember 2015
 • In recent years in Finland, the extension of working life and the future sustainability of public-sector finances have been topics of extensive discussion. The EU Commission has encouraged Finland to consider linking the retirement age to the extending life expectancy. After the 2005 pension reform, changes in life expectancy were taken into account in the form of a life expectancy coefficient that regulates pension levels.