Skip to main content

2022

2022

Fagseminar Liv & Pensjon og Finans
Fagseminar Liv & Pensjon og Finans

10 november 2022
 • Den Norske Aktuarforenings Fagkomite finans og risikostyring og Fagkomite liv og pensjonsforsikring inviterer til sitt årlige seminar.
  Kommer vi til å få god nok pensjon? Hvilken finansielle risiko står vi? Krig, inflasjon og behov for miljøtiltak og sikring av bærekraft påvirker både hverdagen vår og pensjonene. Disse og flere temaer blir belyst på årets seminar.

  Påmeldingsfristen er 17. november 2022 kl 12.00.

Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner
Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner

24 oktober 2022
 • Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen blir tema hos Pensjonsforum 4. november. Utredningen ble presentert på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august med kommentarer fra tre politisk oppnevnte utvalgsmedlemmer. Denne gangen lar vi åtte representanter for partene i arbeidslivet kommentere og diskutere utvalgets rapport og forslag.

  Vi gjør oppmerksom på at møtet denne gangen vil starte kl. 08.30, altså 30 minutter tidligere enn vanlig.

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

24 oktober 2022
 • We examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.

Trust and Distrust in Pension Institutions in Times of Decline and Reform
Trust and Distrust in Pension Institutions in Times of Decline and Reform

24 oktober 2022
 • Participants’ trust in pension intstitutions (pension funds and government) is crucial because pension providers try to fulfil their pension promises in a fundamentally uncertain world. Therefore, buffers are necessary to cover shocks, like the Great Recession, in order to make good on those promises.

Pensjonsforum 25. august: Et forbedret pensjonssystem
Pensjonsforum 25. august: Et forbedret pensjonssystem

22 juni 2022
 • Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen er tema på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august.

Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen

22 juni 2022
 • Denne rapporten skrevet av Tove Midtsundstad gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år for ulike grupper av arbeidstakere. Hensikten er å gi et nyansert bilde av hvilke årsaker som ligger bak de valgene den enkelte gjør i seinkarrieren, ved å spørre dem det gjelder.

NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem
NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem

22 juni 2022
 • Utvalget som har evaluert pensjonsreformen overleverte utredningen NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Pensjonsutvalget har vurdert om det var behov for reformen, om reformen ser ut til å virke etter hensikten og om det er behov for justeringer.

Are Retirees More Satisfied? Anticipation and Adaptation Effects: A Causal Panel Analysis of German Statutory Insured and Civil Service Pensioners
Are Retirees More Satisfied? Anticipation and Adaptation Effects: A Causal Panel Analysis of German Statutory Insured and Civil Service Pensioners

13 mai 2022
 • This study contributes to the subjective well-being and retirement literature by quantifying life satisfaction before (4) and after retirement (9+) periods asking: Are retirees more satisfied? Fixed-effects and causal instrumental variables (IV) estimates with individual longitudinal data of the Socio-Economic Panel (SOEP, 33 waves) analyze anticipation and adaptation retirement effects of statutory insured and civil service pensioners in Germany.

Reforming Occupational Pensions in the Netherlands: Contract and Intergenerational Aspects
Reforming Occupational Pensions in the Netherlands: Contract and Intergenerational Aspects

13 mai 2022
 • In the summer of 2020 the Dutch government and social partners have agreed on a pension reform involving the transformation of occupational pensions from the current defined-benefit (DB) based contract into a new defined contribution (DC) contract with some additional collective features. This involves a unique operation as all current DB entitlements—also those already built up—are expected be converted into DC type capital accounts.

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

30 mars 2022
 • Ricky Kanabar and Adriaan Kalwij examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.

Will the Jobs of the Future Support an Older Workforce?
Will the Jobs of the Future Support an Older Workforce?

30 mars 2022
 • Retirement ages in the United States have been rising for decades but the continuation of this trend depends on employers in the future looking to fill jobs that older workers can do. This study considers whether the occupations that are projected by the Bureau of Labor Statistics to grow faster by 2030 are those that are suitable for older workers.

The unequal burden of retirement reform: Evidence from Australia
The unequal burden of retirement reform: Evidence from Australia

28 mars 2022
 • As governments try to contain rising expenditure on retirement pensions by increasing eligibility ages, there are concerns that such reforms disproportionately affect poorer households. Using detailed longitudinal data, I examine this trade-off in the context of an Australian reform that increased women’s pension-eligibility age from 60 to 65.