2015

Tar ut pensjon før – jobber lenger - Arbeid og velferd nr. 2 2015
Tar ut pensjon før – jobber lenger - Arbeid og velferd nr. 2 2015

04 juni 2015
 • Forventet yrkesaktivitet har gått opp, selv om folk siden 2010 har tatt ut pensjon stadig tidligere. Stadig flere kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikke lenger fullt samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid. I denne artikkelen publiserer NAV indikatorar for både forventa pensjoneringsatferd og sysselsetting.

Færre på helserelaterte ytelser - Arbeid og velferd nr. 2 2015
Færre på helserelaterte ytelser - Arbeid og velferd nr. 2 2015

04 juni 2015
 • Andelen i befolkningen mellom 18 og 66 år som mottar en helserelatert ytelse fra NAV har gått ned fra 18,8 til 17,5 prosent de siste fem årene. Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd står samlet for en drøy tredjedel av NAVs stønadsbudsjett. Artikkelen analyserer utviklingen over tid i hvor mange som mottar disse ytelsene, med et hovedfokus på 2014.

The Application of Affine Processes in Multi-Cohort Mortality Model
The Application of Affine Processes in Multi-Cohort Mortality Model

03 juni 2015
 • Cohort effects have been identified in many countries. However, some mortality models only consider the modelling and projection of age-period effects. Others, that incorporate cohort effects, do not consider cohort specific survival curves that are important for pricing and hedging purposes. In this paper, we consider modelling mortality development on a cohort basis, propose and assess a multi-cohort mortality model in an affine framework.

Trygdedrøftingene 2015 - Unios notatserie nr. 4/2015
Trygdedrøftingene 2015 - Unios notatserie nr. 4/2015

03 juni 2015
 • Det var knyttet større spenning til årets trygdedrøftinger enn vanlig etter at reguleringen ble forskriftsfestet fra 2011. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen ga på Frp-landsmøtet i begynnelsen av mai arbeids- og pensjonsminister Robert Eriksson marsjordre for å hindre realinntektsnedgang for alderspensjonistene.

Skal forbedre pensjonsspråket
Skal forbedre pensjonsspråket

02 juni 2015
 •  

  Finans Norge har fått viktige støttespillere på lag i sitt prosjekt for å bedre pensjonsspråket. Nå er prosjektet organisert, og har med representanter fra Forbrukerombudet, Finansforbundet, Språkrådet, Finansportalen og pensjonsselskapene.

 How do Chinese Predict their Life Expectancy
How do Chinese Predict their Life Expectancy

01 juni 2015
 • Understanding subjective life expectancy (SLE) is critical for pension design and longevity insurance markets. Yet there are very few studies that focus on this question. This paper is the first of its kind to analyse subjective life expectancy in China. It draws on a recent longitudinal survey data (two years) in which participants were asked about their life expectancies.

The Impact of Living and Working Longer on Pension Income in Five European Countries Estonia, Finland, Hungary, the Netherlands and Poland
The Impact of Living and Working Longer on Pension Income in Five European Countries Estonia, Finland, Hungary, the Netherlands and Poland

01 juni 2015
 • Life expectancies are rapidly increasing and uncertain in all countries in Europe. To keep pension systems affordable, policy reforms are to be implemented which will encourage individuals to work longer and that adjust pension systems such that if life expectancy increases without adjustments in the retirement age, the pension income level decreases.

Estimation of a Structural Labour Supply Model for Belgium Application to the Earnings Test for Pension Recipients
Estimation of a Structural Labour Supply Model for Belgium Application to the Earnings Test for Pension Recipients

29 mai 2015
 • In several OECD countries pension benefits are taxed away if retirees continue working and receive earnings that cross a threshold. Recently governments started to increase these earnings thresholds for working pensioners.

Huskeliste for pensjon som offentlig ansatt
Huskeliste for pensjon som offentlig ansatt

27 mai 2015
 • Jobbe lenger enn til 67 år? Det er store forskjeller mellom offentlig og privat tjenestepensjon når det gjelder hvor lenge du kan jobbe uten at det får konsekvenser for pensjonen din. Effekten er avhengig av hvilken situasjon du er i når du ønsker å pensjonere deg.

Kan tape over en million i tjenestepensjon
Kan tape over en million i tjenestepensjon

27 mai 2015
 • «Kari» kan tape over én million kroner i tjenestepensjon. Hun gjorde slik hun trodde var best: jobbet til 70 år. Men det er det ikke nødvendigvis lurt å gjøre som offentlig ansatt. Nå varsles det en utredning om mulige endringer av den offentlige tjenestepensjonen.

How Do Subjective Longevity Expectations Influence Retirement Plans?
How Do Subjective Longevity Expectations Influence Retirement Plans?

25 mai 2015
 • Increasing life expectancy has made working longer both more necessary and more possible, but the relationship between an individual’s survival expectations and his planned retirement age is unclear in the existing literature. This study uses the Health and Retirement Study and an instrumental variables (IV) approach to examine how subjective life expectancy influences planned retirement ages and expectations of working at older ages, and how individuals update those expectations when they receive new information.

Spousal Retirement and Hours Outcomes
Spousal Retirement and Hours Outcomes

25 mai 2015
 • Increasing individual working lives to counter population ageing and public pension deficits is of utmost interest to policy makers today. Because over 70 per cent of older individuals live in a couple, it is relevant to investigate spouses’ retirement strategies.