Artikler som begynner med A

Axel West Pedersen

fredag, 11 oktober 2019
 • Aldersgrensene i pensjonssystemet – kan vi (igjen) lære av svenskene?
 • Last ned foredrag
Accessibility of Training in Older Age; A Longitudinal European Perspective

Accessibility of Training in Older Age; A Longitudinal European Perspective

mandag, 16 september 2019
 • Investments in lifelong learning often create unsatisfactory results and contribute to reproduction of inequalities. A lifecourse approach allows the study of accumulation mechanisms and discovering how path dependency in behaviours relates to macrostructural mechanisms. Using data from the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), we trace individual training trajectories in the population of 50+ in twelve European countries between 2010 and 2015 (27 370 respondents).

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

fredag, 21 juni 2019
 • We analyze experiences of members in a DC pension scheme from Sweden, one of the first countries that launched choice-based funded individual pension accounts.

Axel West Pedersen

fredag, 08 juni 2018
 • Fra rike menn til fattige kvinner? Fordelingsvirkningene av ny folketrygd i et kjønns og klasseperspektiv
 • Last ned foredrag

Anne Skevik Grødem

fredag, 08 juni 2018

Axel West Pedersen

fredag, 15 desember 2017

Anders Kvam

søndag, 05 november 2017
Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

torsdag, 04 mai 2017
 • Artikkel i Søkelys på arbeidslivet skrevet av Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

  Privat AFP bygger på tariffavtale og omfatter 800 000 arbeidstakere. En tariffdekning på 50 prosent sammen med særlige kvalifiseringsregler bidrar til inn- og utgang av ordningen. Det gir gevinster og tap av alderspensjon. Hver fjerde person som var med ni år før de var 62 år, faller ut av AFP. Uførhet forklarer en tredjedel av frafallet. Etter uførhet er det fortsatt 15–20 prosent som ikke kvalifiserer. 60 prosent skyldes at personer slutter i en AFP-bedrift, mens 40 prosent skyldes at bedriften ikke lenger omfattes av AFP. Kvinner og lavlønte har større sannsynlighet for frafall enn menn og høytlønte. Tettes hullene i AFP, vil årlige kostnader øke med 25 prosent. Frafallet reiser tvil om AFP-ordningens rolle i det samlede pensjonssystemet.

Adjustment to longer working lives among older workers in the Netherlands

Adjustment to longer working lives among older workers in the Netherlands

torsdag, 16 mars 2017
 • Concerns regarding the long term sustainability of the welfare state have urged national governments to reform their pension systems. The pace in which reforms have been implemented in the Netherlands took many employees by surprise. Cohorts born in 1950 and later had to adjust their perspectives on retirement several times in succession. This paper addressed the question how working adults age 60+ adjust to the changing prospects of a longer working life.

Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

mandag, 02 januar 2017
 • Rapporten presenterer Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo sin analyse av mobilitet blant seniorer. Hovedbildet er at mobiliteten (dvs. skifte mellom arbeidsgiver) faller med stigende alder og at seniormobiliteten har falt de senere år. Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å hevde at mobilitetsnivået er for lavt er eller at det er nødvendig med særskilte tiltak. Mange faktorer har betydning for mobilitetsnivået.

Are ‘Voluntary’ Self-Employed Better Prepared for Retirement than ‘Forced’ Self-Employed?

Are ‘Voluntary’ Self-Employed Better Prepared for Retirement than ‘Forced’ Self-Employed?

fredag, 26 august 2016
 • When it comes to financial preparation for retirement, self-employed workers in many European countries face unique challenges not encountered by traditional wage earners. This is particularly true for self-employed workers who do not supervise subordinate personnel. This is the case because many self-employed individuals in nations such as the Netherlands and Germany do not have large-scale access to employer-sponsored pensions, which are a mainstay of pension support for most workers in those two countries.

Are Early Claimers Making a Mistake?

Are Early Claimers Making a Mistake?

onsdag, 10 august 2016
 • Using Health and Retirement Study (HRS) data and Latent Class Analysis for three cohorts (those born in 1931-1936, 1937-1941, and 1942-1947), this paper explores: 1) who claims Social Security benefits at age 62; 2) what percentage of households claiming at 62 are unprepared for retirement; and 3) whether the unprepared early claimers were pushed into claiming through job shocks and/or poor health or simply decided to take benefits early.