Artikler som begynner med P

Pension Indicators 2020
Pension Indicators 2020

30 november 2020
 • This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated costs of the future development.

Pensjonskonferansen 2020
Pensjonskonferansen 2020

04 november 2020
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 3. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft.

Pension reform extends working lives
Pension reform extends working lives

30 oktober 2020
 • The majority of older workers defer retirement and continue working in pace with the rising retirement age. Last year, around 45,000 Finnish citizens retired on an old-age pension.

Pension adequacy standards
Pension adequacy standards

29 mai 2020
 • Due to increasing life expectancy pension benefits and savings need to last longer, which casts doubt on the financial security of retirees. Surprisingly, what pension benefit level can be considered adequate remains unclear. In this paper, we propose an identification strategy for the estimation of pension adequacy standards.

Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy
Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy

31 mars 2020
 • IZA discussion paper by Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen, Knut Røed (The Ragnar Frisch Centre for Economic Research).

  We provide empirical evidence that the removal of work disincentives embedded in retirement earnings tests can increase old-age labor supply considerably, but it does so at the cost of more income inequality.

Physically demanding jobs and early retirement in the Netherlands and Austria: a cross country comparison
Physically demanding jobs and early retirement in the Netherlands and Austria: a cross country comparison

22 januar 2020
 • Background: Given the rise in retirement age and the stricter eligibility criteria for early retirement I analyze the intention to retire early of people in physically demanding jobs in Austria and the Netherlands.

Pensjonsforum 17. januar 2020: Ulikhet i pensjonsinntekt, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer
Pensjonsforum 17. januar 2020: Ulikhet i pensjonsinntekt, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer

19 desember 2019
 • Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 17. januar 2020 om ulikheter i pensjonsinntekter, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer basert på nyere data og analyser fra PensjonsLAB-forskere fra Statistisk sentralbyrå og Fafo og en rapport fra Actecan.

Pensjonskonferansen 4. desember 2019

05 november 2019
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 4. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. Vi tar også opp offentlig-privat samarbeid om digitalisering på pensjonsområdet. Finansminister Siv Jensen er konferansens hovedtaler.

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd
Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

16 oktober 2019
 • Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 8. november hvor høringsnotatet - Alderspensjon til tidligere mottakere av uførepensjon - presenteres, kommenteres og debatteres. I tillegg får vi presentert statistikk om uføres inntekt som pensjonister.

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser
Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

18 september 2019
 • Pensjonsforum inviterer til seminar hvor vi presenterer to nye PensjonsLAB-rapporter og en Frisch-artikkel om henholdsvis aldersgrensen for stillingsvern og aldersgrensene i pensjonssystemet. I tillegg får vi vite mer om Sysselsettingsutvalgets begrunnelse for å ha en 70 års aldersgrense for alle og Senter for seniorpolitikks syn på aldersgrensene.

Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany
Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany

16 september 2019
 • The rapid growth in funded pension schemes in the past several decades is an important feature of advanced capitalism. In 2017, pension assets in the OECD were more than USD 40 trillion (OECD 2018), up from USD 24.6 trillion in 2006 (OECD 2007, p.3).

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter
Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

16 august 2019
 • Høsten 2018 la en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet fram forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Forslagene er nå vurdert av Finanstilsynet i høringsnotat av 3. juli 2019. Pensjonsforum inviterer til seminar 30. august hvor Finanstilsynet redegjør for sine forslag og vurderinger. I tillegg får vi kommentarer fra Finansnæringen og representanter fra partene i arbeidslivet.