Artikler som begynner med P

Pension adequacy standards

Pension adequacy standards

fredag, 29 mai 2020
 • Due to increasing life expectancy pension benefits and savings need to last longer, which casts doubt on the financial security of retirees. Surprisingly, what pension benefit level can be considered adequate remains unclear. In this paper, we propose an identification strategy for the estimation of pension adequacy standards.

Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy

Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy

tirsdag, 31 mars 2020
 • IZA discussion paper by Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen, Knut Røed (The Ragnar Frisch Centre for Economic Research).

  We provide empirical evidence that the removal of work disincentives embedded in retirement earnings tests can increase old-age labor supply considerably, but it does so at the cost of more income inequality.

Physically demanding jobs and early retirement in the Netherlands and Austria: a cross country comparison

Physically demanding jobs and early retirement in the Netherlands and Austria: a cross country comparison

onsdag, 22 januar 2020
 • Background: Given the rise in retirement age and the stricter eligibility criteria for early retirement I analyze the intention to retire early of people in physically demanding jobs in Austria and the Netherlands.

Pensjonsforum 17. januar 2020: Ulikhet i pensjonsinntekt, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer

Pensjonsforum 17. januar 2020: Ulikhet i pensjonsinntekt, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer

torsdag, 19 desember 2019
 • Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 17. januar 2020 om ulikheter i pensjonsinntekter, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer basert på nyere data og analyser fra PensjonsLAB-forskere fra Statistisk sentralbyrå og Fafo og en rapport fra Actecan.

Pensjonskonferansen 4. desember 2019

tirsdag, 05 november 2019
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 4. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. Vi tar også opp offentlig-privat samarbeid om digitalisering på pensjonsområdet. Finansminister Siv Jensen er konferansens hovedtaler.

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

onsdag, 16 oktober 2019
 • Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 8. november hvor høringsnotatet - Alderspensjon til tidligere mottakere av uførepensjon - presenteres, kommenteres og debatteres. I tillegg får vi presentert statistikk om uføres inntekt som pensjonister.

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

onsdag, 18 september 2019
 • Pensjonsforum inviterer til seminar hvor vi presenterer to nye PensjonsLAB-rapporter og en Frisch-artikkel om henholdsvis aldersgrensen for stillingsvern og aldersgrensene i pensjonssystemet. I tillegg får vi vite mer om Sysselsettingsutvalgets begrunnelse for å ha en 70 års aldersgrense for alle og Senter for seniorpolitikks syn på aldersgrensene.

Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany

Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany

mandag, 16 september 2019
 • The rapid growth in funded pension schemes in the past several decades is an important feature of advanced capitalism. In 2017, pension assets in the OECD were more than USD 40 trillion (OECD 2018), up from USD 24.6 trillion in 2006 (OECD 2007, p.3).

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

fredag, 16 august 2019
 • Høsten 2018 la en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet fram forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Forslagene er nå vurdert av Finanstilsynet i høringsnotat av 3. juli 2019. Pensjonsforum inviterer til seminar 30. august hvor Finanstilsynet redegjør for sine forslag og vurderinger. I tillegg får vi kommentarer fra Finansnæringen og representanter fra partene i arbeidslivet.

Pensjonsforum 10. mai 2019: Effekten av nye pensjonsregler

Pensjonsforum 10. mai 2019: Effekten av nye pensjonsregler

torsdag, 11 april 2019
 • Det har gått 8 år siden vi fikk nye pensjonsregler. Til nå har vi kunnet observere atferds-endringer som følge av at pensjon ikke lenger avkortes mot arbeidsinntekt og økt mulighet for fleksibelt uttak av pensjon, mens vi nok må vente noen år til før vi ser virkningene av levealdersjustering og nye opptjeningsregler. I dette seminaret presenteres forskere fra NAV og Frisch den nyeste forskningen om virkningene av endrede regler for avgang.

PensjonsLAB

PensjonsLAB

onsdag, 13 mars 2019
 • PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft») er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

Pensjonsforum 11. januar 2019: Forslaget til Egen pensjonskonto

Pensjonsforum 11. januar 2019: Forslaget til Egen pensjonskonto

Et velfungerende system for privat tjenestepensjon? torsdag, 20 desember 2018
 • Regjeringen har lagt fram et forslag om regler for Egen pensjonskonto i privat tjenestepensjon. Bakgrunnen for forslaget er meklingen i frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016.